Асистент продажби с Английски език

Sofia, Bulgaria All other positions 200.00 BGN friend's bonus

Изи Консулт е една от най-големите български компании, специализирана в управлението на човешки ресурси и подбора на персонал.

За наш клиент търсим да назначим:

Асистент продажби с Английски език

Задължения и отговорности:

 • Съдейства за изпълнението на заложените планове към отдела в краткосрочен и дългосрочен план;
 • Съдейства за приемане на писмени заявки, ежедневно подържа комуникация със служителите на компанията, които работят в големите областни градове;
 • Съдейства за осъществяване на координация и консултация с останалите отдели на фирмата;
 • Изготвя и актуализира списък на утвърдените и алтернативните клиенти;
 • Съдейства и координира изготвянето на отчетно - счетоводни документи;
 • Съдейства за извършване на административно-организационни задачи;
 • Съдейства за поддържане на базата данни, с която оперира отдел " Продажби и дистрибуция ";
 • Съдейства за извършване на навременно изпращането на заявените стоки до клиентите и дистрибутори;
 • Изготвя и обобщава всякаква информация свързана с извършваните продажби, промоции и доставки до клиентите на определена територия;
 • Съдейства за изготвянето на претенции за щети, причинени от неправилно транспортиране на стоките до крайните клиенти;
 • Изготвя отчети относно изпълнението на месечените цели в отдел "Продажби и дистрибуция".

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше техническо или икономическо образование e предимство;
 • Много добро владеене на английски език;
 • Висока степен на владеене на Excel, опит и работа с ERP системи;
 • Личностни изисквания към изпълнителя като съобразителност, организираност, инициативност, умения за общуване, умения за работа в екип, лоялност иотговорно отношение към работата.

Ние предлагаме:

 • Работа в дългогодишно утвърден екип;
 • Възможност за развитие, с отлични условия на труд и възнагражздение;
 • Работното място се намира в гр.София.

Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Работата на Easy Consult по подбор на персонал се основава на удостоверение 392/02.03.2022 за извършване на дейност като предприятие, което осигурява временна работа, валидно до 02.03.2027 г.

Refer a friend
for this position

Friend's details
Upload your friend’s CV or past LinkedIn profile*
Upload file
Only PDF, DOC and DOCX files allowed.
Maximum file size is 2MB